Varenie

Rama a iné? ale kľudne...

vysvetlenie - bez fotkyvysvetlenie, 1. júna 2010

Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
OHVBPKV/3863/2010/Kr MUDr. Kromerová 24. 5. 2010

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k zloženiu margarínov a k trans mastným kyselinám
– o d p o v e ď

Dňa 24. 4. 2010 ste mailom požiadali Úrad verejného zdravotníctva SR o vyjadrenie k zloženiu margarínov a k trans mastným kyselinám.
Margaríny patria do kategórie jedlých rastlinných tukov a výrobkov z nich a okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy musia spĺňať aj požiadavky na zdravotnú bezpečnosť, zloženie a označovanie podľa ustanovení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rostlinné oleje a výrobky z nich a požiadavky nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Za predpokladu splnenia uvedených požiadaviek sú vhodné na ľudskú spotrebu a nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí.
Trans mastné kyseliny sú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré majú najmenej jednu dvojitú väzbu v trans konfigurácii. Trans mastné kyseliny sa nachádzajú v niektorých potravinách prirodzene (napr. mlieko, hovädzí tuk), v iných vznikajú napr. vplyvom hydrogenácie tukov pri výrobe stužených tukov alebo počas zahrievania olejov pri vysokých teplotách. Výsledky posledných štúdií poukazujú nato, že rastlinné tuky a margaríny vplyvom reformulácií obsahujú vo všeobecnosti menej ako1 % trans mastných kyselín a príjem trans mastných kyselín zo stravy sa znížil v Európskej únii.


S pozdravom
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR


Vypracoval:
Zástupca HH SR a VSÚ pre odborné činnosti:
Kancelária VSÚ:

Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 4327 e-mail:kromerova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090

@zareaguj


Diskusia k téme

4 komentáre k článku
no - ak myslíte, že hlavný hygienik má patent na pravdu...
nie som zástanca konšpiračných teórií, ale tak či tak sú všetci "pod tlakom", takže nás nakŕmia tým, čo im vyhovuje, aby stádo bolo pokojné a spokojné. A to sa netýka len Ramy...
@sjuz všetko je to biznis, ja si pamätám od decka raz sa preferovala masť, potom olej, potom prišli rastlinné tuky na rad a tak sa to točilo. Raz som do roboty dostala e-mail, že tieto tuky sú svinstvo, že sa vyrábajú z odpadov pri rafinácii ropy,dokonca tam boli príklady, že keď dáme takýto tuk potaknovi, ktorý zožerie v hlade všetko, že sa ho ani nedotkne. Neviem možno by sa dalo niečo vygúgliť o tom. Teraz som doma, ale v robote to mám asi uložené.
predpokladám že toto je reakcia na maily ktoré chodili a aj tu o tom bola diskusia, že tieto "maslá" sú vlastne čosi ako igelit. Okrem iného tam stálo, že Rama a podobné nesplesnivejú. Z vlastnej skúsenosti viem že to nie je pravda. Asi pred rokom sme nechali na chalupe takýto "margarín" v kelímku neviem čo to bolo, ale asi Perla a zostala len tak na kredenci položená, potom sme tam neboli asi mesiac a keď sme prišli mohli sme kosiť penicilín, škatuľka bola zvnútra krásne potiahnutá plesňou. Dnes sa nedá veriť nikomu, na jednej strane sú šarlatáni, ktorí sa ani podpísať nechcú pod svoje ukričané proroctvá a nadruhej strane tituly pred a za menom, ale kto ho vie kde je pravda. Tiež si myslím že je to o biznise a my obyčajný konzumenti sme až na poslednom mieste.
Ja si myslím, že treba jesť všetko s mierou celý život a potom
nie sú zdravotné problémy. Tak telo dostáva všetko čo potrebuje
a keď pridáme dostatok pohybu, potom je to ešte lepšie :-))))