Všetko o Vareche

Ochrana osobných údajov

Aké osobné údaje používa Varecha.sk, ako ich spracovávame a používame? Všetko v súvislosti s pravidlami GDPR a našim portálom Varecha.sk a ďalšími portálmi.

25. mája 2018 začalo platiť všeobecné nariadenie Európskej únie, ktoré má skratku GDPR a týka sa všetkého ohľadom ochrany Vašich osobných údajov. V tejto rubrike sa dozviete aké osobné údaje Varecha zbiera, ako s nimi pracuje, ako si ich možete upraviť, zmeniť prípadne odstrániť.Náš prístup k ochrane súkromia

Naša stránka vyžaduje čo najmenej osobných údajov. Pre používanie stránky nie je nutné uviesť ani meno, ani priezvisko, ani vek či narodeniny. Reálne používame iba 3 osobné údaje (z toho len prvé dva sú povinné) - konkrétne e-mailovú adresu, vašu ip adresu a prípadne fotografiu alebo obrázok do profilu. Použitie fotografie však nie je povinné a kto nechce, nemusí ju vôbec použiť.Na Varechu sa môžu zaregistrovať ľudia vo veku 16 rokov a viac. Európska únia povolila jednotlivým členským krajinám možnosť určiť si vekovú hranicu od 13 do 16 rokov pri ktorej sa budú môcť používatelia sami zaregistrovať. Slovenský parlament schválil dolnú vekovú hranicu na úrovni 16 rokov, čiže osoby mladšie ako 16 rokov sa nemôžu samé registrovať na túto stránku (a ani žiadnu inú stránku na Slovensku).Varecha.sk nespracováva žiadne citlivé osobné údaje ako sú napríklad informácie o etnickom či rasovom pôvode, vierovyznanie, sexuálna orientácia či informácie o zdravotnom stave. Tieto informácie sú veľmi citlivé, mali by ste si ich chrániť a internetové stránky by ich nemali vyžadovať ak to nie je naozaj nutné.Všetky osobné údaje, ktoré ste sami pridali do Varecha.sk si môžete kedykoľvek zmeniť. Výnimkou je IP adresa pod ktorou pristupujete na stránku, tá sa z technických príčin nedá upraviť. IP adresu vám prideľuje váš poskytovateľ internetu (čiže váš operátor).

Tu si môžete zmeniť vaše osobné údaje:
E-mailová adresa Profilová fotografia

Vaše heslo síce nie je osobný údaj, ale môžete si ho zmeniť tu:
Zmena heslaPoužívaním stránky dávate súhlas s pravidlami používania stránky a udelujete súhlas na spracovávanie údajov. Počas používania stránky, ak je nutné udeliť súhlas na spracovanie iných údajov (napr. účasť v súťaži, nákup kuchárskej knihy a podobne) tak si súhlas vyžiadame zvlášť. Jednotlivé osobné údaje sa dajú spracovávať jednotlivo, napríklad môžete mať uložený e-mail na obnovu hesla (nutné na používanie Varechy), ale môžete odvolať súhlas so spracovaním e-mailu pre newslettere či notifikácie. Všetky operácie s osobnými údajmi - čiže úprava/editácia, stiahnutie či vymazanie osobných údajov sú automatické. Netreba nás kontaktovať, stačí sa prihlásiť do stránky Varecha.sk a kliknúť na príslušné tlačítko.Všetky operácie s osobnými údajmi - čiže úprava/editácia, stiahnutie či zmazanie osobných údajov sú automatické. Netreba nás kontaktovať, stačí sa prihlásiť do stránky Varecha.sk a kliknúť na príslušnú linku. Kedykoľvek môžete pozastaviť registráciu, prípadne odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov.
Zmazanie údajov (zrušenie registrácie)Naše vydavateľstvo má poverenú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov. Viac informácií na stránke: https://varecha.pravda.sk/info/podmienky-pouzivania/V prípade otázok nás kontaktujte gdpr@varecha.sk alebo dpo@ourmedia.sk. V prípade záujmu o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zrušenie registrácie automaticky cez nasledujúcu linku:
Zmazanie údajov (zrušenie registrácie)