#sparglovapolievka

prazdny

Špargľová polievka

Večera

Chutná polievka zo stále populárnejšej špargle