#kolaclenivejgazdinky

prazdny

Koláč „lenivej“ gazdinky

Koláče

kde sa vzal, tu sa vzal, na ruke som ...