SÚŤAŽ na január:
Ukážte nám, čo varíte a pečiete prvý mesiac nového roka a vyhrajte poukážku na nákup

Redakcia Varecha.sk, 3. januára 2023     6 minút čítania

Klasika alebo nové jedlá a netradičné suroviny? Prezraďte nám, ako vyzerá začiatok roka vo vašej kuchyni. Pridajte svoje recepty na našu stránku, traja z vás dostanú poukážku na nákup v sieti Kaufland v hodnote 20 eur.

Foto: Shutterstock

Do súťaže automaticky zaradíme každý nový recept aj s fotografiou pripraveného jedla pridaný na náš portál Varecha.sk v termíne od 1. do 31. januára 2023.

Po skončení súťaže zostavíme rebríček najklikanejších januárových receptov a rebríček januárových receptov, ktoré si naši používatelia najviac ukladali do svojich virtuálnych kuchárskych kníh na Varecha.sk. Autori receptov, ktoré sa v týchto dvoch rebríčkoch umiestnia na 1. mieste, získajú nákupné poukážky Kaufland v hodnote 20 eur.

Tretiu poukážku v rovnakej hodnote pošleme prispievateľovi, ktorý v januári na našu stránku pridá najviac receptov s fotografiou pripraveného jedla. V prípade, že autorov s rovnakým najvyšším počtom pridaných receptov bude viac, o výhercovi rozhodne redakcia Varecha.sk.


V hre sú 3 poukážky na nákup v sieti Kaufland v hodnote 20 eur.


Pravidlá súťaže

 • Organizátorom súťaže je OUR MEDIA SR a. s., Bratislava, vydavateľ denníka Pravda a prevádzkovateľ Varecha.sk.
 • Súťaž začína 1. januára 2023 o 0:00 hodine a končí 31. januára 2023 o 23:59 hodine, ak organizátor najneskôr 48 hodín pred ukončením súťaže nezverejní na stránke Varecha.sk zmenu termínu či zrušenie súťaže.
 • Podmienkou účasti v súťaži je splnenie súťažného zadania v uvedenom termíne.
 • Po skončení súťaže budú zostavené dva rebríčky - rebríček najklikanejších januárových receptov a rebríček najukladanejších januárových receptov. Autori receptov, ktoré sa v rebríčkoch umiestnia na 1. mieste, získajú nákupné poukážky Kaufland v hodnote 20 eur. Tretiu poukážku v rovnakej hodnote získa prispievateľ, ktorý v januári na našu stránku pridá najviac receptov s fotografiou pripraveného jedla. V prípade, že autorov s rovnakým najvyšším počtom pridaných receptov bude viac, o výhercovi rozhodne redakcia Varecha.sk.
 • Počet súťažných receptov od jedného autora nie je obmedzený.
 • Vyhodnotenie januárovej súťaže zverejníme na Varecha.sk najneskôr 7. februára 2023. Výhercov budeme kontaktovať na e-mailových adresách, ktoré uviedli pri registrácii na Varecha.sk.
 • Výhry môžu byť odovzdané výhercovi osobne, kuriérom, alebo balíkovou službou Slovenskej pošty. Do zahraničia výhry nedoručujeme. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 90 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia, ktorí už dosiahli vek 18 rokov.
 • Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 • Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec OUR MEDIA SR a. s., ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho vyžrebovaného súťažiaceho.
 • V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa: OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO51267055 (ďalej ako Usporiadateľ)
 • Identifikačné údaje sprostredkovateľa: ABAFFY DESIGN, s.r.o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, IČO: 44753772
 • V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. • Spracovanie osobných údajov:

 • Účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže o Najlepšie recepty mesiaca za účelom losovania a rozposielania výhier
 • Zoznam osobných údajov:
  • nickname / prezývka – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • e-mailová adresa
  • u autorov vyžrebovaných receptov - meno, priezvisko, adresa a číslo telefónu

 • OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže Najlepšie recepty mesiaca. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, dpo@perex.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018
  Z. z..

 • Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
 • Okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk.


Diskusia k článku

TOPlist