SÚŤAŽ + VÝHERCOVIA:
Vyhrajte knihu Moji zeleninkoví kamaráti

P.R., 5. decembra 2016     8 minút čítania

Neľúbia vaše deti zeleninu? Darujte im zábavnú knižku, ktorá im hravou formou pomôže skamarátiť sa so zdravou zeleninou. Získať ju môžete, ak sa zapojíte do našej súťaže.Pre zdravie detí a ich správny vývoj je okrem iného dôležitá aj zdravá strava a k nej neodmysliteľne patrí zelenina. Aby si ju obľúbili, treba ich k tomu viesť už odmalička. Okrem vlastného príkladu dobrou pomôckou môže byť aj knižka Moji zeleninkoví kamaráti, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve Čo dokáže mama. Celé dielko je tvorené nadšenými mamičkami, ktoré inšpirovali ich vlastné deti a ktoré úprimne túžia, aby si každé dieťa našlo v zelenine priateľa.Knižka obsahuje 44 krátkych výstižných básničiek doplnených prekrásnymi ručne kreslenými ilustráciami ku každej zeleninke, ktoré ju pretvoria v detských kamarátov. Autorky sa snažili obsiahnuť všetky druhy zeleniny, aké poznáme, od najznámejších až po menej známe. Pre zjednodušenie hľadania sú zoradené podľa abecedy.Bonusom ku knižke je kuchárska e-kniha, ktorú zostavil Fitshaker. Obsahuje 20 zdravých a veľmi chutných zeleninových receptov. Okrem knihy je v predaji aj maľovanka, kde si deti môžu samé vymaľovať zeleninkové ilustrácie z knižky. Knižku s maľovankou je možné zakúpiť na www.mojikamarati.sk.

Túto skvelú knižku, ktorá môže byť krásnym darčekom pod stromčekom, môžete získať, ak sa zapojíte do našej súťaže. Odpovedzte správne na jednoduchú otázku a ste v hre!

Súťaž


Súťažná otázka:
Podľa čoho je pomenovaný topinambur?

a) podľa indiánskeho kmeňa
b) podľa afrického kmeňa
c) podľa afrického hudobného nástroja

Vaše odpovede posielajte v termíne 28.11. - 4.12. 2016 na adresu online@pravda.sk. K odpovedi pridajte svoje kontakty: meno a priezvisko, adresu, prípadne telefónne číslo. Do predmetu správy uveďte heslo ZELENINA.

Na konci súťaže vyžrebujeme piatich výhercov, ktorí získajú knihu Moji zeleninkoví kamaráti.


Výsledky súťaže

Knihu Moji zeleninkoví kamaráti získavajú: Katarína Klimentová z Bratislavy, Michaela Maľučká zo Spišského Bystrého, Zuzana Uhrinčatová z Bratislavy, Simon Bolech zo Soblahova a Zlatuša Holubová z Bratislavy.

Výhercom gratulujeme!


Pravidlá súťaže

 • Organizátorom súťaže je P E R E X , a . s ., Bratislava, vydavateľ denníka Pravda a prevádzkovateľ Varecha.sk.
 • Súťaž sa začína v pondelok 28. novembra 2016 v momente vyhlásenia súťaže a končí v nedeľu 4. decembra 2016 o 23:59, ak organizátor najneskôr 48 hodín pred ukončením súťaže nezverejní na stránke Varecha.sk zmenu termínu či zrušenie súťaže.
 • Podmienkou účasti v súťaži je splnenie súťažného zadania v uvedenom termíne.
 • O výhre sa rozhodne pomocou žrebovania.
 • Porota zverejní mená výhercov na Varecha.sk 48 hodín od skončenia súťaže. Výhercu budeme kontaktovať na emailovej adrese, ktorú použil na zaslanie správnej odpovede.
 • Výhry môžu byť odovzdané výhercovi osobne, kuriérom, alebo balíkovou službou Slovenskej pošty. Do zahraničia výhry nedoručujeme. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 90 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia, ktorí už dosiahli vek 18 rokov.
 • Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 • Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec P E R E X , a. s. , ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho súťažiaceho v poradí.
 • V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 • Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:
  a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313 (ďalej ako Usporiadateľ)
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa: ABAFFY DESIGN, s.r.o., Červeňova 32, 811 03 Bratislava, IČO: 44753772
  c) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže za účelom losovania a rozposielania výhier
  d) zoznam osobných údajov:
  • nickname / prezývka – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • pohlavie – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • vek, dátum narodenia – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • meno – pri neregistrovaných účastníkoch
  • e-mailová adresa
  e) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťažná fotografia, recept, nápad (návod) alebo iný príspevok. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: Usporiadateľ neposkytuje v rámci prevádzkovania portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk osobné údaje účastníkov tretím stranám,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: Usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk len údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.
 • Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
 • Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X, a.s.. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webovej stránke www.pravda.sk.

Diskusia k článku

TOPlist