prazdny

Poke

Hlavné jedlá

Môžeme použiť aj inú rybu ako tuniaka, dôležité je, aby nemala kosti. Do poke...