O víne:
Vinohradnícky výber – správna voľba

Jozef Sedlák, Pravda, 16. júna 2020     10 minút čítania

Víno je nápojom krásnej unikajúcej chvíle. Kto ju uloví, je majster. V trofeji je koncentrát výnimočnej vône a chuti, zrkadlia sa v nej záblesky slnka aj čistota rannej rosy. Dobré víno je dielom okamihu, ktorý vyrástol z dlhoročnej skúsenosti vinohradníka. V Chateau Topoľčianky také víno dostalo pomenovanie Vinohradnícky výber.

Miloš Ševčík, Samuel Waldner, Chateau Topoľčianky, ochutnávka, víno
Ochutnávka, krásny okamih v živote topoľčianskych vinárov. Zľava Miloš Ševčík, Samuel Waldner.
Autor: ,

Ide o kolekciu výnimočných vín potvrdzujúcich kvalitu viníc, ich ojedinelý terroir, polohu, ktorá najlepšie vyjadruje povahu a dušu tej či onej odrody vína a osudovo dobré počasie ročníka. Keď človek uvidí fľašu tohto vína na pulte, má istotu, že sa napije vína, ktoré ho nesklame.

V tom víne sa ukrýva životný príbeh vinárov, ich cesta k dobrému vínu. Tak ako je originálna ľudská DNA, v ktorej sa ukrýva podstata človeka, je neopakovateľné aj DNA vína a vinárstva. Odkedy človek vytvoril trochu náhodou, trochu so šťastím prvé víno, pokúšal sa ho zdokonaľovať. Vznikli a zanikli tisíce vinárstiev a na ich popole sa narodili nové.

Aj Chateau Topoľčianky má celú reťaz predchodcov. Súčasný vinársky podnik vyjadruje skúsenosť priestoru tiahnuceho sa od víno rodiacich svahov Tribeča a Pohronského Inovca až k pahorkatine dolného Hrona a Dunaja. Vďaka svojej pôdno-klimatickej rozmanitosti poskytujúcej množstvo pestrých odtienkov sa tu rodia originálne vína. Objaviť ich dušu je výzvou pre každú generáciu vinohradníkov a vinárov. Na Slovensku osobitne.

Veď si len predstavme, koľkými zmenami prešlo Slovensko od zániku Rakúsko-Uhorska. Čo zmena, to zásah do hospodárenia na pôde, na čo sú vinohrady obzvlášť citlivé. Jedni o vinice prichádzali, druhí ich nadobúdali. Dlhá vinohradnícka niť sa veľa ráz pretrhla a vzápätí, keď sa po období neistôt na chvíľu vyčasilo, objavili sa ľudia, čo našli pre víno správny kurz. Ich zásluhou víno stále žije.

Vinohrad a pivnica jedno telo sú

Keď začiatkom 90. rokov sformovalo kvarteto Milan Waldner, Karol Kríž, Viktor Strieženec a Vladimír Kukla súčasné Vinárske závody Topoľčianky, nemala firma ani hektár vinohradov, dnes sa opiera o 600 hektárov viníc. Za socializmu pretrhnuté životne dôležité prepojenie medzi pivnicou a vinohradom bolo obnovené. Lebo vinohrad a pivnica jedno telo, jeden život sú, mali by dýchať spolu, tieto dve nádoby sú prepojené vínom, a to miluje celostný prístup.

V priebehu troch desaťročí sa rodil v Topoľčiankach koncept vinárstva dobre vrasteného do svojich vinohradov. Ktovie, ako sa raz s väčším odstupom času bude hodnotiť obdobie transformácie poľnohospodárstva. Prinieslo rozpad družstiev a s prílevom zahraničného vína úpadok družstevných vinohradov. Topoľčianky tieto upadajúce vinice prevzali a začali krok po kroku postupne zveľaďovať.

Vinica mení farby v každom ročnom období.
Vinica mení farby v každom ročnom období.
Autor: Jozef Sedlák, Pravda

"Vinicu nespoznáš ani za rok, ani za dva, uplynulo 15–20 rokov, kým v skúške času sa ukázalo, v čom sú prednosti a slabé stránky jednotlivých vinohradov a výsadieb, ktoré sme zdedili. Ako nastal čas prirodzenej obnovy, už sme vedeli, čo sa kde oplatí pestovať a čo nemá zmysel,“ hovorí Miloš Ševčík, výrobný riaditeľ VZ Topoľčianky.

V priebehu posledných tridsiatich rokov sa menil aj trh s vínom, Slováci fascinovaní najmä na prelome tisícročí svetovými odrodami, ako boli Chardonnay, Cabernet Sauvignon, ich ochutnávali a porovnávali s domácou produkciou. Vinári najmenej desaťročie hľadali svoju parketu. Inštinktívne utekali od ťažkých, prevažne zmesových vín prednovembrového obdobia k ľahším, sviežejším.

Prešlo dobrého pol druha desaťročia, kým došlo k renesancii slovenského vína a medzi spotrebiteľmi opadlo čaro z naleštených zahraničných vín z Európy či Nového sveta. Topoľčianky výborne využili tento čas. Nielenže prišli na trh s kolekciou pôvodných odrodových vín v modernej verzii, ale vo fáze, keď bol spotrebiteľ lepšie zorientovaný v ponuke vín a začal byť náročnejší, ponúkli mu nové edície vín zo svojich vinohradov. A tak v pravý čas prišla na svet aj jedinečná kolekcia vín Vinohradnícky vý­ber.

Jej zrod umožnila na jednej strane trpezlivá práca s vinohradmi, ich zveľaďovanie a súčasne modernizácia pivnice a vôbec celého spracovateľského zázemia. Napríklad, ako podotýka Samuel Waldner, predstaviteľ novej topoľčianskej vinárskej generácie, na to aby vznikli v chuťovom aj aromatickom profile bohatšie vína, musia byť dobre uležané.

To umožňuje o. i. aj nedávno vybudovaná nová sudová pivnica s krásnymi desaťtisíclitrovými dubovými sudmi. Do nich teraz prúdi dobre identifikovaná špičková produkcia Tramínu červeného, Chardonnay, Dunaja a Pinotu noir – Rulandského modrého z najlepších polôh vinohradov od Topoľčianok až po Štúrovo.

Víno je produktom generačného múdrenia vinohradníkov a vinárov a zároveň aj spotrebiteľov, ktorí chcú ochutnať pohár dobrého vína a zažiť aj prekvapenie, mimoriadny zážitok z výnimočného produktu. Vo všedné dni nám stačí bežné jedlo a nápoje. Prichádzajú však aj chvíle, keď si chceme dopriať niečo lepšie, extrovnejšie, čo nám prinesie radosť, zdvihne náladu a prinesie aj pocit hrdosti na svoju krajinu. Lebo víno je tak ako my sami jej reprezentantom. Víno hovorí skrz krajinu i skrz nás samých.

Prémia s garanciou zážitku

Ľahko sa to sformuluje, ťažšie uskutočňuje. Poznanie je predieranie sa životom samým. Tak sa v priebehu zveľaďovania vinárskej veci narodilo niekoľko kolekcií. Tú základnú tvoria v Chateau Topoľčianky vína z kolekcie Fresh, teda vína svieže, ktoré nesklamú, aj keď sú priahané do koča v nedeľu. Ich protipólom bol rad vín označený slovkom Retro. Išlo a ide o špičkové, ručne zberané vína s vysokým archivačným potenciálom, evokujúce spomienku na éru, keď prichádzali úpenlivé telegrafické prosby z karlovarského hotela Pupp. "Pošlite nám zopár debničiek špičkového slovenského vína pre našu vyberanú klientelu,“ žiadal hotel, kde stolovala smotánka.

Mladí počúvajú piesne slovenských raperov, prečo by potom slovenské víno nemalo niesť slovenské označenie?

Samuel Waldner, vinár

Samo Waldner, potomok Milana Waldnera, spolu so synmi a s dcérami trojky ďalších zakladateľov predstavuje pohľad novej vinárskej generácie. Keď sa zrodil nápad priniesť milovníkom topoľčianskeho vína ďalšiu top kolekciu vín, zvažoval sa názov. Aby pritiahol pozornosť, musel byť výstižný, príťažlivý s odkazom na garanciu nezabudnuteľného zážitku. Bude lepšie anglické či slovenské označenie?

"Naše víno pijú slovenskí spotrebitelia a hoci naša reč je plná anglicizmov, ľudia ich nie vždy vedia poriadne vysloviť. Zostali sme teda pri slovenskom názve, veď so slovenčinou si poradili a uspeli hipsteri aj raperi, ich piesne mladí počúvajú, prečo by potom slovenské víno nemalo niesť slovenské označenie?“ vysvetlil názov kolekcie Vinohradnícky výber Samuel Waldner.

Vinohradnícky výber zapĺňa istú medzeru v retailovej ponuke vín. Ide o predaj v super- a hypermarketoch, kde sa realizuje väčšina nákupov potravín aj vína. Fľaše s týmto označením trónia v prémiovej časti pultov. Vinohradnícky výber garantuje vybočenie z rytmu všedných dní, je to víno dorobené z hrozna pochádzajúceho minimálne z neskorého zberu a štandardne z výberu z hrozna. Nadpriemerná surovina, nadpriemerné podmienky pri spracovaní a zrení, nadpriemerný produkt za prijateľnú cenu. A keďže ide o neopakovateľné jednorazové série zhruba o desiatich tisícoch fliaš, dávajú aj pocit výnimočnosti.

Vinohradnícky výber otvára novú etapu nielen v Topoľčiankach, ale vôbec v slovenskom vinárstve. Keďže prišla doba generálnej obnovy vinohradov, je to príležitosť dať správne odrody do správnych polôh. Tak teraz sadia topoľčianski vinári Sauvignon vo Veľkom Záluží. "Je neporovnateľne odrodovejší ako víno z našich juhoslovenských viníc, kde sa zasa skvele darí Dunaju v Modranoch,“ vraví Miloš Ševčík.

Víno je o hľadaní pravdy. Jej objavovanie prichádza postupne, ale stojí čas, prináša trápenie, zneistenia, ale aj krásne objavy. Uloviť zázrak vo víne je výzvou pre každú generáciu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Súvisiace články:

Diskusia k článku TOPlist