Halloween

kecupicek - bez fotkykecupicek, 26. októbra 2017
Prišli prvé mrazíky a sfarbili stromy pestrými farbami. Žlté, hnedé, červené, to boli - farby jesene. Avšak aj oranžová farba sa bila o svoje miesto. V záhradkách a na poliach sa vyvaľovali prekrásne a veľké oranžové tekvice. Doviezli sme ich z poľa plný voz. Odgúľali sme ich do stodoly a tešili sa na nastávajúce sviatky. Vždy pred Sviatkom všetkých svätých si starší začali vyrezávať tekvice, zvané svetlonosy. Potajomky sme zháňali biele plachty a sviečky, ktoré bolo potrebné vložiť do vyrezanej tekvice.-Koho budeme strašiť?- radili sme sa potajomky. Sesternica nám poradila:- Postrašte ľudí, ktorí sa vracajú hore ulicou z cintorína, alebo z krčmy. Ulica viedla okolo potoka, a tam- v kríkoch sa dalo dobre ukryť. Vystrašili sme spolužiakov aj susedov, ale tí mali z toho skôr zábavu. Ešte stále sa nám nechcelo ísť domov. Čupeli sme v kríkoch už hodnú chvíľu, keď tu počujeme kroky. Cez konáre vidíme človeka, kráčajúceho neistým krokom. - To bude ono!- Vybehli sme z kríkov v bielych plachtách na hlave, s tekvicami v rukách a pri tom sme zavíjali a vydávali hrôzostrašné zvuky. Postava zastala. Nebola ani tak vystrašená, ako prekvapená. Chvíľočku postála, ale keď sa chcela pohnúť ďalej, potkla sa o kameň a spadla do blata. Zľakli sme sa teraz my. Pomáhali sme jej na nohy a čistili šaty od blata. Bola tma ako v rohu, predsa sme ju spoznali. Bol to pán riaditeľ. Domov sme sa vracali smutní, neveselí. Doma sme nič nepovedali.- Čo bude zajtra?- Posledná dvojhodinovka bola výtvarná výchova s pánom riaditeľom. Začal veselo. Povypytoval sa nás, čo sme včera robili a porozprával nám, čo sa prihodilo jemu. Všetci vinníci boli červení ako paprika. Dostali sme pokarhanie pred celou triedou! Aby toho nebolo málo, za trest sme museli doniesť všetky tekvice zo školskej záhrady a pekne ich povyrezávať. Na školskom dvore sme urobili pre ostatných spolužiakov výstavku z tekvíc a pridali k nej aj postavy strašidiel. Mali sme radi výtvarnú výchovu aj nášho pána riaditeľa. -Tekvice vyrezávali naši predkovia a zdobili si nimi príbytky, nepatria len k americkému sviatku Helloween-, vysvetľoval nám.
@zareaguj


Diskusia k článkuTOPlist