Aprílová VEĽKONOČNÁ SÚŤAŽ:
Odmeníme až 10 úspešných receptov!

Redakcia Varecha.sk, 1. apríla 2019     7 minút čítania

Apríl sa v kuchyni nesie najmä v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Budete aj vy vypekať a vyvárať? Pridajte svoj recept na Varecha.sk, pripravili sme pre vás špeciálnu aprílovú súťaž až o 10 hodnotných cien. Tento mesiac výhercov určí poradie v rebríčku najviac ukladaných receptov do kuchárskych kníh. Výhry získajú autori 10 najúspešnejších receptov!Vašu aprílovú usilovnosť v kuchyni odmeníme! Stačí ak v termíne od 1. do 28. apríla 2019 (vrátane) pridáte na našu stránku nový recept aj s fotografiou a ste v hre o 10 super cien.

Kto vyhráva?

Podmienkou účasti v súťaži je byť registrovaný na portáli Varecha.sk. 10 cien vyhráva 10 receptov s fotografiou, ktoré budú na Varecha.sk uverejnené ako nové počas trvania súťaže a ktoré si pridá najviac užívateľov Varecha.sk do svojej kuchárskej knihy. Takže 1. cenu získa recept, ktorý v súťažnom termíne zaznamená najväčší počet uložení do kuchárskych kníh, 2. cenu recept s druhým najväčším počtom uložení a tak ďalej... Nepremeškajte túto príležitosť a pridajte svoj recept čím skôr!

O čo vo veľkonočnej súťaži hráte?1. cena
Poukazy do siete obchodov Klenoty Aurum v hodnote 300 €

2. cena
Poukazy do siete obchodov Klenoty Aurum v hodnote 200 €

3. cena
Poukazy do siete obchodov Klenoty Aurum v hodnote 100 €

4. a 5. cena
Poukaz do siete obchodov Klenoty Aurum v hodnote 50 € + kuchynský nôž Berlinger

6., 7. a 8. cena
Poukaz do siete obchodov Klenoty Aurum v hodnote 50 € + kniha Cukrovinky podľa osvedčených receptov

9. a 10. cena
Kniha Cukrovinky podľa osvedčených receptov


Pravidlá súťaže
 • Organizátorom súťaže je P E R E X , a. s. , Bratislava, vydavateľ denníka Pravda a prevádzkovateľ Varecha.sk.
 • Súťaž začína 1. apríla 2019 o 0:00 hodine a končí 28. apríla 2019 o 23:59 hodine, ak organizátor najneskôr 48 hodín pred ukončením súťaže nezverejní na stránke Varecha.sk zmenu termínu či zrušenie súťaže.
 • Podmienkou účasti v súťaži je splnenie súťažného zadania v uvedenom termíne.
 • Ceny 1 - 10 vyhráva 10 receptov s fotografiou, ktoré boli na Varecha.sk uverejnené ako nové počas trvania súťaže, podľa poradia, v akom boli počas trvania súťaže najviac ukladané do kuchárskych kníh užívateľov Varecha.sk.
 • Počet súťažných receptov od jedného autora nie je obmedzený.
 • Výhercov a ocenené recepty zverejníme na Varecha.sk najneskôr 4. mája 2019. Výhercov budeme kontaktovať na e-mailových adresách, ktoré uviedli pri registrácii na Varecha.sk.
 • Výhry môžu byť odovzdané výhercovi osobne, kuriérom, alebo balíkovou službou Slovenskej pošty. Do zahraničia výhry nedoručujeme. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 90 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia, ktorí už dosiahli vek 18 rokov.
 • Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 • Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec P E R E X , a. s. , ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho súťažiaceho v poradí.
 • V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 • Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:
  a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X , a. s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313 (ďalej ako Usporiadateľ)
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa: ABAFFY DESIGN, s.r.o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, IČO: 44753772
  c) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže za účelom losovania a rozposielania výhier
  d) zoznam osobných údajov:
  • nickname / prezývka – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • pohlavie – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • vek, dátum narodenia – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • meno – pri neregistrovaných účastníkoch
  • e-mailová adresa
  e) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťažná fotografia, recept, nápad (návod) alebo iný príspevok. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: Usporiadateľ neposkytuje v rámci prevádzkovania portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk osobné údaje účastníkov tretím stranám,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: Usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk len údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.
 • Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
 • Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X, a.s.. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webovej stránke www.pravda.sk.

Diskusia k článku

 TOPlist