SÚŤAŽ na júl:
Hrajte o 3 nákupné poukážky v hodnote 20 eur, stačí pridať recept

Redakcia Varecha.sk, 1. júla 2024     6 minút čítania

Podeľte sa s nami, čo varíte a pečiete počas prvého prázdninového mesiaca a chvíle oddychu vám môže spríjemniť naša výhra.

Foto: Shutterstock

Do súťaže automaticky zaradíme každý nový recept aj s fotografiou pripraveného jedla zverejnený na našom portáli Varecha.sk v termíne od 1. júla do 31. júla 2024.

Po skončení súťaže zostavíme rebríček najklikanejších júlových receptov a rebríček júlových receptov, ktoré si naši používatelia najviac ukladali do svojich virtuálnych kuchárskych kníh na Varecha.sk. Autori receptov, ktoré sa v týchto dvoch rebríčkoch umiestnia na 1. mieste, získajú nákupné poukážky Kaufland v hodnote 20 eur.

Tretiu poukážku v rovnakej hodnote pošleme prispievateľovi, ktorý v júli bude mať na našej stránke najviac zverejnených receptov s fotografiou pripraveného jedla.


V hre sú 3 poukážky na nákup v sieti Kaufland v hodnote 20 eur.


Pravidlá súťaže

 • Organizátorom súťaže je OUR MEDIA SR a. s., Bratislava, vydavateľ denníka Pravda a prevádzkovateľ Varecha.sk.
 • Súťaž začína 1. júla 2024 a končí 31. júla 2024, ak organizátor najneskôr 48 hodín pred ukončením súťaže nezverejní na stránke Varecha.sk zmenu termínu či zrušenie súťaže. Nové recepty od používateľov budú zverejnené do 24 hodín od ich pridania používateľom na náš portál, do súťaže sa automaticky zaraďujú recepty až po ich zverejnení.
 • Podmienkou účasti v súťaži je splnenie súťažného zadania.
 • Po skončení súťaže budú zostavené dva rebríčky - rebríček najklikanejších júlových receptov a rebríček najukladanejších júlových receptov. Autori receptov, ktoré sa v rebríčkoch umiestnia na 1. mieste, získajú nákupné poukážky Kaufland v hodnote 20 eur. Tretiu poukážku v rovnakej hodnote získa prispievateľ, ktorý bude mať v júli na našej stránke zverejnených najviac receptov s fotografiou pripraveného jedla. V prípade, že autorov s rovnakým najvyšším počtom klikov, uložení alebo zverejnených receptov bude viac, o výhercovi rozhodne redakcia Varecha.sk.
 • Počet súťažných receptov od jedného autora nie je obmedzený.
 • Vyhodnotenie júnovej súťaže zverejníme na Varecha.sk najneskôr 7. augusta 2024. Výhercov budeme kontaktovať na e-mailových adresách, ktoré uviedli pri registrácii na Varecha.sk.
 • Výhry môžu byť odovzdané výhercovi osobne, kuriérom, alebo balíkovou službou Slovenskej pošty. Do zahraničia výhry nedoručujeme. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 90 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia, ktorí už dosiahli vek 18 rokov.
 • Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 • Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec OUR MEDIA SR a. s., ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho vyžrebovaného súťažiaceho.
 • V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa: OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO51267055 (ďalej ako Usporiadateľ)
 • Identifikačné údaje sprostredkovateľa: ABAFFY DESIGN, s.r.o., Tallerova 4, 81102 Bratislava, IČO: 44753772
 • V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. • Spracovanie osobných údajov:

 • Účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže o Najlepšie recepty mesiaca za účelom losovania a rozposielania výhier
 • Zoznam osobných údajov:
  • nickname / prezývka – evidované pri účastníkoch už registrovaných na portáli varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk
  • e-mailová adresa
  • u autorov vyžrebovaných receptov - meno, priezvisko, adresa a číslo telefónu

 • OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže Najlepšie recepty mesiaca. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, dpo@perex.sk alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018
  Z. z..

 • Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
 • Okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk sekcia varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk.


Diskusia k článku

 TOPlist