Malý korpus = polovičné množstvo z veľkého korpusu

Recepty, kde je malý korpus = polovičné množstvo z veľkého korpusu